Stichting Opvang Noach | Toon & Petra Lesterade
Aaltenseweg 21A, 7025 CJ HALLE

ANBI / Keurmerk

.

Stichting Opvang Noach is een ANBI instelling en heeft het Keurmerk Goed Besteed.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat goede doelen, die door de Belastingdienst de status van ANBI hebben verkregen, met ingang van 1 januari 2008 geheel vrijgesteld zijn van het betalen van schenkings – en successierechten. Daarnaast kan de donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

U vraagt zich vast wel eens af of dat goede doel dat u financieel steunt met uw gift te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel het Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede doel. Het Keurmerk Goed Besteed heeft met zorgvuldigheid de criteria voor de beoordeling samengesteld en draagt bij aan een bredere transparantie van de diverse Goede Doelen in Nederland. Een Keurmerk zonder extra franje en niet relevante zaken.

Nu ruim 14 jaar verder gaat K.G.B. stoppen. Geachte organisatie, In 2005 lanceerden wij het Keurmerk Goed besteed. De reden was de onvrede die er heerste onder GDO’s over het CBF, dat zich profileerde als dé autoriteit voor goede doelen. Om te tonen dat het anders kon, eenvoudiger en goedkoper, werd door accountants en fiscaal juristen kritisch gekeken naar de regels die het CBF hanteerde. Veel voorwaarden waren rechtstreeks afkomstig van het CBF. Wij ontleden de website en regels, ontdeden ze van alle franje zodat de kern overbleef. De naam die wij kozen deed wat stof opwaaien en vergelijkingen met het vroegere communisme werd dan ook door een aantal gelegd. Echter we hadden direct de aandacht. Zo sterk dat toenmalig directeur van het CBF, Adri Kemps, binnen 1 dag na onze lancering al belde met de vraag hoe wij samenwerking zagen met het CBF. Waar was men toch zo benauwd voor? Ons initiatief vond navolging met een ander nieuw keurmerk. Het KGD (Keurmerk Goede Doelen) dat in 2016 stopte. Dit keurmerk, eveneens uit onvrede opgericht over het CBF, vertoonde grote gelijkenis met wat wij deden. Men had zeer goed naar onze website en criteria gekeken. Nu ruim 14 jaar verder gaan we stoppen. Het is voor ons tijd om te stoppen. Wij hebben hier uiteenlopende redenen voor. De enige keurorganisatie is nu nog het CBF dat de afgelopen jaren tal van veranderingen ondergaan. Het is een stukje eenvoudiger geworden, echter ook het huidige stelsel van erkenning roept nog vele vragen op. Kleinere GDO’s ervaren nog altijd een hoge drempel bij het aanvragen. Niet in de laatste plaats vanwege de nog altijd hoge kosten die hiermee gepaard gaan en weer verder kunnen oplopen afhankelijk van de inkomsten van de GDO. Het is een beetje oude wijn in een nieuwe zak. Gesteund door een overheid, die graag van de aftrekposten voor donateurs af wil, wordt beetje bij beetje naar monopolisme toegewerkt. Uiteraard zit er ook kaf tussen het koren bij de vele GDO’s, echter die uitwassen krijgt ook een CBF niet gefilterd. Gelijk banken hebben tal van instanties niet geleerd van de kritiek die er bestaat. De vele ‘onafhankelijke’ en ‘neutrale’ buro’s en instanties die er bestaan dienen over het algemeen hun eigen doelstelling(en). Per 1 juni a.s. houden wij op te bestaan en zal de sector zijn aangewezen (mits men dat zelf wil) op één partij. Wij bedanken iedereen die wij de afgelopen jaren mochten helpen. Het ga u allen goed en zet het goede werk voort! Met vriendelijke groet Keurmerk Goed Besteed