Stichting Opvang Noach | Toon & Petra Lesterade
Aaltenseweg 21A, 7025 CJ HALLE

Keurmerk / ANBI

Stichting Opvang Noach heeft het Keurmerk Goed Besteed en is een ANBI instelling.

U vraagt zich vast wel eens af of dat goede doel dat u financieel steunt met uw gift te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel het Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede doel. Het Keurmerk Goed Besteed heeft met zorgvuldigheid de criteria voor de beoordeling samengesteld en draagt bij aan een bredere transparantie van de diverse Goede Doelen in Nederland. Een Keurmerk zonder extra franje en niet relevante zaken.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat goede doelen, die door de Belastingdienst de status van ANBI hebben verkregen, met ingang van 1 januari 2008 geheel vrijgesteld zijn van het betalen van schenkings – en successierechten. Daarnaast kan de donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).