Halle 29-01-2018

Halle – Onderstaande lijst met in totaal meer dan 3700 dieren blijkt dat de inheemse wilde dieren in Gelderland, Twente en Brabant, door hun onfortuinlijke contacten met de mens, nog steeds behoefte hebben aan de Stichting Opvang Noach. Daarnaast verzorgen Petra en Toon voorlichting en werken ze samen met organisaties en personen om het dierenleed zo veel mogelijk te voorkomen en te verhelpen. “Werk te over als het gaat om dierenwelzijn”, aldus Toon.

“De opvang van al die dieren was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder al de organisaties en andere dierenvrienden, die de inheemse wilde dieren een warm hart toedragen. Zij helpen ons helpen”, vult Petra aan.
De storm in januari bracht veel werk met zich mee met een ravage die ook bij de opvang voor duizenden euro’s schade veroorzaakte. “Maar ook hier zetten we de schouders onder, net als onder de gestarte projecten”, aldus de altijd optimistische Petra en Toon. “We blijven vooral ook hulp blijven bieden aan dieren in nood.” Zoals men weet kan een ieder altijd bij Noach terecht, voor hulp, ook voor informatie. Veel informatie over de dieren en hoe eerste hulp te bieden, is terug te vinden op de website.

Lijst opgevangen dieren:
9 aalscholvers, 1 agapornis, 8 appelvinken, 46 boerenzwaluwen, 7 boomklevers, 6 boomkruipers, 1 boomvalk, 7 bosuilen, 23 buizerds, 17 bunzingen, 4 dassen, 4 dodaars, 1 draaihals, 354 duiven, 63 eekhoorns, 268 eenden, 258 egels, 118 eksters, 34 fazanten, 5 fitissen, 6 futen, 81 ganzen, 8 gekraagde roodstaarten, 86 gierzwaluwen, 1 goudvink, 3 groenlingen, 73 hazen, 4 haviken, 2 hoppen, 10 houtsnippen, 211 huismussen, 32 huiszwaluwen, 6 ijsvogels, 1 kanarie, 1 karekiet, 148 kauwtjes, 14 kerkuilen, 7 kievieten, 134 konijnen, 2 koperwieken, 131 kraaien, 2 kwartels, 10 kwikstaarten, 25 lijsters, 40 marters, 80 meerkoeten, 93 meeuwen, 192 mezen, 478 merels, 6 mollen, 21 muizen, 1 nachtzwaluw, 1 nachtegaal, 7 ooievaars, 1 pad, 2 parkieten, 18 patrijzen, 9 putters, 1 raaf, 8 ransuilen, 12 reeën, 26 reigers, 1 rietgors, 24 roeken, 21 roodborsten, 4 roodstaarten, 1 salamander, 1 schildpad, 27 scholeksters, 3 slechtvalken, 58 spechten, 7 sperwers, 45 spreeuwen, 16 steenuilen, 5 tjiftjaffen, 5 torenvalken, 1 tuinfluiter, 23 vinken, 74 Vlaamse gaaien, 23 vleermuizen, 4 vliegenvangers, 11 vossen, 36 waterhoenders, 2 waterrallen, 2 wezels, 4 wild zwijnen, 17 winterkoningen 3 watersnippen, 25 wielewalen, 48 zwanen.

Written by Admin@ON