Halle, 23-01-2019 Lieve mensen, Alweer een jaar voorbij gevlogen ook bij Stichting Opvang Noach in Halle. Door de steun  van u en veel andere  dierenvrienden die de inheemse wilde dieren een warm hart toedragen hebben we in 2018 zo’n 3500 dieren hulp kunnen bieden . Van ijsvogel tot ooievaar en eekhoorn tot ree allen waren ze welkom voor voedsel, zorg, medicatie en revalidatie. 2018 was zeker extra bijzonder door de mooie erkenningen zoals de Koninklijke onderscheiding en de  Moyra Stava-Morena prijs die we kregen. Een extra stimulans om de ingeslagen weg verder te volgen en zoveel mogelijk dierenleed te verhelpen en voorkomen, ook door het aanbieden van voorlichting en informatie. Daarvoor zijn we een nieuw project gestart. De opstallen die we gekocht hebben van de buurvrouw worden verbouwd.  Er komen een educatie ruimte met toilet en een demonstratie ruimte.  Maar ook grotere ontvangstruimte met noodopvang.  Zo krijgen we een prachtige mogelijkheid nog meer te doen aan voorlichting ook aan scholieren, ambulancemedewerkers enz..  Dat komt de dieren en de natuur ten goede en het leidt op deze plek niet  tot onrust voor de dieren in de opvang. Lijst opgevangen dieren 2018: 3 aalscholvers, 7 appelvinken, 1 beverrat,41 boerenzwaluwen, 3 boomklevers, 4 boomkruipers, 1 boomvalk, 4 bosuilen, 20 buizerds, 8 bunzingen, 7 dassen, 1 dodaars, 276 duiven, 96 eekhoorns, 296 eenden, 185 egels, 145 eksters, 19 fazanten, 1 fitissen, 11 futen, 110 ganzen, 5 gekraagde roodstaarten, 103 gierzwaluwen, 2 goudhaan, 4 goudvink, 10 groenlingen, 1 grutto, 43 hazen, 4 haviken, 2 hoppen, 23 houtsnippen, 221 (huis)mussen, 41 huiszwaluwen, 7 ijsvogels, 211 kauwtjes, 1 keep, 9 kerkuilen, 3 kievieten, 2 kneu, 86 konijnen, 3 koperwieken, 143 kraaien, 2 kramsvogels, 3 kwartels, 7 kwikstaarten, 23 lijsters, 26 marters, 57 meerkoeten, 93 meeuwen, 280 mezen, 221 merels, 3 mollen, 42 muizen, 1 nachtegaal, 20 ooievaars, 1 parkiet, 20 putters, 1 raaf, 2 ransuilen, 9 reeën, 46 reigers, 16 roeken, 9 roodborsten, 2 roodstaarten, 36 scholeksters,2 slechtvalken, 63 spechten, 7 sperwers, 62 spreeuwen, 11 steenuilen, 1 stern, 14 sijsjes,2 tjiftjaffen, 6 torenvalken, 37 vinken, 89 Vlaamse gaaien, 13 vleermuizen, 2 vliegenvangers, 10 vossen, 32 waterhoenders, 2 waterrallen, 3 wezels, 3 wild zwijnen, 19 winterkoningen, 3 watersnippen, 1 wulp en 38 zwanen. Groeten Toon,Petra en Shakib.  
Written by Admin@ON