Stichting Opvang Noach | Toon & Petra Lesterade
Aaltenseweg 21A, 7025 CJ HALLE
Inloggen Jaaroverzicht
[pc-logout-box]


Beleidsplan:
Samen werken aan kwaliteit, kennis delen voorlichting geven aan ambulance medewerkers particulieren scholen opvangcentra zodat er zoveel mogelijk dierenleed wordt voorkomen en/of genezen. Onze doelstelling is hulp te bieden aan inheemse wilde dieren die om welke reden dan ook in de problemen zijn gekomen. Dit geldt voor alle inheemse dieren met uitzondering van zeezoogdieren deze verwijzen wij z.s.m. door. In ieder geval binnen 12 uren naar de gespecialiseerde opvangcentra voor deze dieren). Het gaat dus om tijdelijk verzorgen van deze dieren die vaak direct of indirect door menselijk handelen in problemen zijn gekomen en deze zo spoedig mogelijk weer vrij te laten in de natuur. Alles wordt er aan gedaan deze dieren de rust en nodige hulp te geven maar zo dat zij hun natuurlijke gedrag kunnen blijven vertonen ook na terug keer in de natuur. Door voorlichting te geven over onze prachtige flora en fauna hopen we dat ook door de personen die het dier ter verzorging brengen zo goed mogelijk voor deze bijzondere dieren zorgen . Want dat bepaalt mede het hoge slagingspercentage. De dieren die bij ons komen als opslaghouder hebben ook veel baat bij de rust, natuurlijke omgeving en manier van revalidatie/ socialisatie. Deze vaak getraumatiseerde beschadigde dieren krijgen hier alle tijd en (zo min mogelijk aandacht) om weer in geestelijke en lichamelijke goede conditie te komen en ook weer hun wel verdiende vrijheid tegemoet te gaan. De verblijven zijn zo goed mogelijk naar soort behoefte ingericht of multifunctionele worden aan de behoefte van het dier of de dieren aangepast. Zo dat er ook geen extra stress ontstaat. Meer dan 20 verschillende buiten verblijven met een mogelijkheid tot opvangen van z'n 4000 dieren per jaar. Dieren die al of niet naar behoefte hier kort of langere tijd kunnen verblijven. Meestal worden de dieren binnengebracht door particulieren, dierenambulances, dierenartsen of andere opvangcentra. Zonodig halen we in specifieke of noodgevallen ook dieren op. Hiervoor is er de ontvangstruimte met intercom waar men informatie kan vinden of vragen, wat kan drinken, even zitten vogelhuisjes staan en de registratie plaats vind. Wij nemen de dieren dan mee naar de behandelkamer om ze te onderzoeken -behandelen. De dieren arts kan zonodig worden geraadpleegd. Het dier gaat daarna zonodig in quarantaine, couveuse, 1e opvang, onder warmte lamp of juist klein en donker al naar behoefte. Dit kan ook een van de buitenverblijven zijn. En natuurlijk van voedsel en/of water voorzien. Als nodig kunnen we ze per camera in de gaten houden We werken volgens kwaliteits protocol en pas wanneer de dieren goed hersteld zijn worden ze op een geschikte locatie weer vrijgelaten( kan ook plek van herkomst zijn ). Een ieder kan hier terecht met een inheems wild dier die hulp nodig heeft. Ook andere opvangcentra, ambulances met die we samen werken. Wel hebben we een richtlijn voor hen hoe om te gaan met inheemse wilde dieren. Dit voor hun eigen veiligheid maar ook in het belang van het dier. Zodat ze de kennis hebben hoe zij goed deze dieren kunnen vangen en vervoeren. Zij zijn dan ook verplicht 1x per jaar een voorlichting van ons bij te wonen. Samen voor kwaliteit en zo kun je meer dierenleed voorkomen. Daarbij horen ook compleet ingevulde ritformulieren die ons van de benodigde informatie voorzien. Via folders en de website kunnen mensen meer informatie vinden . Maar ook over het verloop van de verzorging- gesteldheid van het dier informeren . En het liefs natuurlijk ook doneren. Aangezien alles op geheel vrij willige basis gebeurt gaat er geen geld naar beloningen -loon. De Stichting heeft statuten en een beleidsplan. Financiering komt uit giften- donaties -fondsen en subsidies -acties vogelhuisjes enz. Hiervoor wordt natuurlijk ook het nodige aan p.r. gedaan. Met dit geld kunnen we verder werken aan kwaliteit. Elk jaar neemt het stichtingsbestuur haar verantwoordelijkheid en wordt er aan alle financiële verplichtingen zoals jaarrekening voldaan. Daarnaast dragen we het Keurmerk Goed Besteed en zijn we een A.N.B.I. Voor de komende jaren zouden we graag indien mogelijk nog meer per diersoort aan kwaliteit willen werken. Indien mogelijk wat extra uitwen rennen verkrijgen. Een gespecialiseerd verblijf voor otters en bevers realiseren. Aanschaf van extra grond. Samenwerken en helpen van andere opvangcentra zodat ze (meer) kwaliteit van de grond krijgen en zelf ook beter voor meer diersoorten kunnen zorgen. Blijven vervangen en renoveren van de huidige verblijven daar waar nodig is. 


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ons beloningsbeleid

De Stichting draait uitsluitend op vrijwilligers.
Het bestuur, de beheerder en verzorgers ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden.