Gewoonlijk wordt eens per jaar de naar de stichtster van de MSM-stichting Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom genoemde Moyra Stava-Morena Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena Stichting.

Helaas zijn in de jaren 2016 en 2017 geen geschikte kandidaten gevonden voor toekenning van de MSM-prijs.

In het voorjaar van 2018 had het bestuur van de Moyra Stava-Morena stichting een positieve rapportage ontvangen over de Stichting Opvang Noach te Halle.
De doelstelling van deze stichting is het:

“Hulp bieden aan in het wild levende inheemse diersoorten en na revalidatie terug naar de natuur brengen.”

Uit de rapportage blijkt een grote betrokkenheid, een volhardend streven, een lastige weg maar uiteindelijk een goed resultaat.
Gelet op deze prestatie heeft het MSM-bestuur besloten de MSM prijs 2018 aan de Stichting Opvang Noach toe te kennen.

Uitreiking van de prijs is voorzien op 27 oktober 2018 te Halle.

Written by Admin@ON