In 2010 waren Toon en Petra Lesterade blij en trots op hun ontheffing, toegekend door het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij, waarmee ze hun opvang Noach aan de Aaltenseweg in Halle verder uit konden bouwen. Samen met hun zoontje Shakib en het enige dier van de opvang, dat niet teruggeplaatst kon worden in de natuur, de ree Snuitje, gingen ze op de foto om het resultaat wereldkundig te maken.

Onlangs nam Toon opnieuw contact op met de redactie met het verzoek om dezelfde foto nogmaals te maken. De aanleiding was in principe gelijk en de ingrediënten voor de foto waren, allemaal zeven jaar ouder geworden, nog steeds aanwezig. Door beleidswijzigingen en de nieuwe natuurwet zal de verantwoordelijkheid voor de dierenopvang per 1 juli 2017 bij de provincie komen te liggen en moet de Provincie Gelderland dus de ontheffing verlenen.

Al in een vroeg stadium nam Opvang Noach contact op met de provincie om niet voor verrassingen te komen staan en door een goede samenwerking met de gemeente Bronckhorst en de provincie mochten Toon en Petra als eerste de ontheffing in ontvangst nemen.

Het woord ‘Ontheffing’ klinkt in dit verband wellicht vreemd, maar in principe is het verboden om ‘in het wild’ levende dieren thuis te houden. Door de ontheffing krijgt Noach, onder strikte voorwaarden, toestemming om die dieren tijdelijk te verzorgen met het doel ze, nadat ze opgeknapt zijn, terug te plaatsen in hun natuurlijke omgeving. De opvang is dan ook zeker geen ‘dierentuin’ waar iedereen binnen kan lopen. Toon: “De dieren moeten zo weinig mogelijk in contact komen met de mens, anders kunnen ze niet teruggeplaatst worden.” Petra vult aan: “Door contact met de mens zijn ze juist in de problemen gekomen.”

In vergelijking met 2010 is de situatie voor de dieren in de natuur er niet op vooruit gegaan. Jaarlijks komen duizenden van hen in de problemen door de mens, die een steeds groter deel voor zich opeist met bebouwing, agrarische productie en recreatie. Uit een groot deel van Gelderland en Overijssel (en nog daarbuiten) komen die dieren richting Halle om daar weer te worden ‘klaargestoomd’ voor terugkeer in de natuur. “Gelukkig zien we ook wel positieve ontwikkelingen, want steeds vaker worden er stukken landbouwgrond teruggegeven aan de natuur”, meldt Petra, “maar de mens blijft de grootste tegenstander van de natuur.”

Voor hun missie om die dieren te redden zijn Toon en Petra afhankelijk van subsidies en giften, maar vooral ook van de samenwerking met andere organisaties, die een bijdrage kunnen en willen leveren. “We staan zeven dagen in de week, 24 uur per dag klaar om te helpen, maar kunnen niet alles, dus werken we samen met anderen en stimuleren en ondersteunen we collega’s bij het opzetten van een opvang en het krijgen van een ontheffing. Door die samenwerking kunnen we ons ook meer specialiseren en nog beter worden in de opvang van bepaalde groepen dieren. Zo zijn wij ons aan het specialiseren in de opvang van onder andere vossen”, aldus Toon.

Gelukkig kan Opvang Noach ook rekenen op de steun van de regionale natuurliefhebber, die jaarlijks helpt om een deel van de wintervoorraad voedsel in te zamelen. Ook diverse bedrijven in de regio helpen met geld en goederen en in de stichting ‘Vrienden van Opvang Noach’ (u kunt allemaal lid worden) worden allerlei activiteiten ontwikkeld om financiën te genereren voor de opvang.

Op de website www.opvangnoach.nl vindt u naast alle informatie over de opvang aan de Aaltenseweg in Halle ook een beschrijving over ‘Hoe te handelen als u een beschadigd dier vindt’, waaruit blijkt dat een juiste benadering (of juist niet!) van cruciaal belang is voor de overlevingskansen van het dier.

Op de foto dus hetzelfde tafereeltje dan zeven jaar geleden. De ontheffing die Shakib vast heeft, is de komende vijf jaar geldig en per vijf jaar zal Opvang Noach moeten aantonen dat voldaan wordt aan de in de ontheffing genoemde voorwaarden.

Written by Admin@ON