17-01-2016
2015 was een bewogen jaar bij Stichting Opvang Noach in Halle. Er werd hard gewerkt aan het vervangen van het asbesthoudende dak van het hoofdgebouw, maar ook een aantal oudere verblijven waren aan vervanging toe. Dus tussen de bedrijvigheid van alles door werden er een stuk of 4 verblijven vervangen en staan er nog 2 aankomende 2 maanden in de planning, zodat er voor het drukke seizoen -voorjaar begint er voor alle diersoorten een goede plek klaar staat. Er is veel bereikt ook wat betreft samenwerking en voorlichting, hulp ook aan andere opvangcentra. Verder hebben ook andere organisaties een beroep op ons gedaan voor informatie en opvang. Dit resulteerde al met al in een totaal van 4502 dieren, die voor korte of langere tijd hulp werd geboden in Halle. Een enorm aantal, gelukkig werken we zodanig samen met anderen dat we voor de langere toekomst bezig zijn de minder stress gevoelige soorten te verdelen, we willen kwaliteit blijven bieden qua opvang en deze zelfs waar mogelijk nog verder verbeteren. We zijn zeker trots en tevreden met alles wat we tot nu toe bereikt hebben maar ook heel dankbaar voor alle steun en vertrouwen van de vele dierenvrienden en organisaties. Zonder jullie was het voor ons niet mogelijk al deze dieren hulp te bieden Behalve donaties ook honderden kilo’s voer en kleding werden er weer gebracht aan de Aaltenseweg 21a. Laten we ook in 2016 weer ons best blijven doen om ieder op zijn manier een steentje bij te dragen aan een (dier)vriendelijke wereld

Written by Admin@ON