15-01-2017
Ook 2016 was bij Stichting Opvang Noach een jaar vol uitdagingen. Bijna 4000 dieren hulp bieden en daarnaast uren voorlichting samenwerking onderhoud fondsen werven en papierwerk zorgen ervoor dat het jaar voorbij is gevlogen. Een van de extra werkzaamheden was het helpen van de D.A.N. ((dierenambulance Nijmegen) door middel van voorlichting en samenwerking en voor het opvangen van bepaalde diersoorten uit die regio. Een andere bezigheid was het updaten van de site. Al waren we trots en blij met de oude site noodgedwongen met al de technologie was deze hard aan vervanging toe. Mede dankzij de vele dierenvrienden hopen we ook het aankomende jaar weer te werken aan kwaliteit en hulp te bieden aan inheemse wilde dieren vanuit Gelderland en daarbuiten. Dus alle mogelijke middelen van steun blijven van harte welkom. Voedsel, goederen, kleding of geldelijke donaties maken onze hulp om dierenleed te voorkomen of te verhelpen mogelijk. Samen groot voor dieren in nood. De opgevangen dieren in 2016 zijn: 32 aalscholvers en reigers, 9 appelvinken en goudvinken, 9 volière vogels,99 ganzen en zwanen, 142 zwaluwen, 10 gekraagde roodstaarten, 9 goudhaantjes en groenlingen, 48 spechten, 12 boomklevers en kruipers, 34 boom en steenmarters, 31 uilen, 2 dassen, 585 duiven, 32 buizerds, 1 dodaars, 58 eekhoorns, 254 eenden, 385 egels, 13 bunzingen en wezels, 78 fazanten en patrijzen, 193 eksters en Vlaamse gaaien, 16 vleermuizen, 2 oehoes, 7 futen en roerdompen, 52 hazen, 12 haviken en slechtvalken, 200 diverse mussen, 12 hout en watersnippen, 7 fitissen en vliegenvangers, 11 ijsvogels, 35 kievieten en scholeksters, 215 kauwen en kraaien, 68 meeuwen, 1 korhoen, 188 konijnen, 30 koperwieken en lijsters, 174 mezen, 91 meerkoeten en waterhoenders, 4 kwikstaarten, 541 merels en spreeuwen, 38 mollen en muizen, 1 nachtzwaluw, 1 pad, 5 ooievaars, 14 reeen, 3 raven, 31 putters en roodborsten, 27 roeken, 11 roodstaarten en zwartkoppen, 13 torenvalken en spervers, 7 winterkoningen en tjiftjaf, 13 vossen, 1 vuursalamander, 1 wildzwijn, 2 waterschildpadden.

Written by Admin@ON