In 2019 zijn
er voor ons heel veel hoogtepunten geweest, veel dieren konden weer vrijgelaten
worden en veel hartverwarmende acties en steun van ontzettend veel leuke,
lieve, gekke en bijzondere mensen die de opvang maar vooral natuurlijk de
hulpbehoevende inheemse wilde dieren van Gelderland en omgeving een warm hart
toedragen. Wederom dus geen rustig of saai jaar maar door samen werken en gulle
gevers hebben we ook dat jaar zo’n 3500 dieren hulp kunnen bieden maar ook een
belangrijke stap kunnen maken in duurzaamheid en toekomstplannen voor de
opvang. Minder kosten door de geschonken zonnepanelen en meer mogelijkheden
door de nieuwe ruimte. Dank aan iedereen die hier een steentje aan heeft bij
gedragen op enige wijze. Natuurlijk begon 2019 met voorbereiding voor de bouw
van de nieuwe ontvangstruimte. Daarbij kwam veel geduld, werklust en organisatie
talent kijken maar als  dan de vergunning
komt is alles en iedereen al meer dan paraat. Dat daarnaast de opvang meestal
gelukkig zonder al te veel overlast “gewoon” door moest gaan is
natuurlijk vanzelfsprekend. De dieren staan voorop! Wel moesten er wat van de
inmiddels verzamelde gebruikte bouwmaterialen zo lang in 2 zeecontainers
opgeslagen worden, kozijnen, plavuizen, inrichting, enz. Anders liepen we met
de opvang van al de dieren vast omdat er van alles in de weg stond. De zomer
was warm, de hitte was afzien voor mens en dier ook de hard wekende werklui
zaten met 35 graden op ’t dak om alles in orde te krijgen maar het is allemaal
gelukt en super geworden. De mussen, zwaluwen en spreeuwen kwamen met grote
hoeveelheden binnen  door de hitte en de
jonge weidevogels en egels hadden bijna niets te eten. Het stevige houten frame
van de vernieuwde ontvangstruimte met daarin alle verzamelde gebruikte bouw en
aankleed materialen is een prachtige duurzame eenheid geworden. Waar er plaats
is voor de dieren in de  noodopvang maar
ook voor de mensen of dierenambulance medewerkers die de moeite nemen een dier
te brengen. Informatie, plassen, handen wassen en wat drinken. En natuurlijk
een mooie educatie/demonstratie ruimte voor voorlichtingen en lezingen. Lieve
dierenvrienden die voor ons zegeltjes geplakt hebben, hun eindejaarsbonus aan Opvang
Noach toedachten, spullen hebben verzameld, nog aanwezig kas of spaargeld
gestort hebben enz.  zonder jullie was
het allemaal niet mogelijk! Als afsluiting was de open dag een groot succes  !

We  hopen dat men ons ook dit jaar voor een dier
in nood of andere info/vragen nog steeds weet te vinden.

De in 2019 opgevangen dieren zijn : 9 aalscholvers, 6 appelvinken, 1 bever,55 boerenzwaluwen, 42 bonte spechten, 4 boomklevers, 3 boomkruipers, 1 boommarter, 1 boomvalk, 5 bosuilen, 15 buizerds, 6 bunzingen, 1 dassen, 5 dodaars, 35 duiven, 82 eekhoorns, 296 eenden, 185 egels, 125 eksters, 32 fazanten, 4 fitissen, 4 futen, 97 ganzen, 2 geelgors, 13 gekraagde roodstaarten, 2 gele kwikstaart, 115 gierzwaluwen, 8 goudhaan, 7 groene spechten, 6 groenlingen, 1 grote lijster, 50 hazen, 3 haviken, 18 heggenmussen, 1 hermelijn, 20 holen duiven,  218 hout duiven, 15 houtsnippen, 11 (huis)mussen, 38 huiszwaluwen, 8 ijsvogels, 1 kanarie, 145 kauwtjes, 13 kerkuilen, 7 kievieten, 1 koekoek, 6 kokmeeuwen,  38 konijnen, 147 koolmezen,  2 koperwieken, 130 kraaien, 1 kramsvogels, 4 kwartels, 15 kwikstaarten, 20 lijsters, 1 loopeend, 2 mantelmeeuwen, 60 meerkoeten, 73 meeuwen, 35 mezen, 169 merels, 4 mollen, 36 muizen, 182 mussen, 1 nachtegaal, 4 ooievaars, 2 padden, 85 pimpelmezen, 38 postduiven, 16 putters, 11 ransuilen, 2 ratten, 10 reeën, 25 reigers, 1 rietgors, 4 ringmussen, 1 ringslang, 24 roeken, 27 roodborsten, 11 roodstaarten, 31 scholeksters, 18 sierduiven, 2 slechtvalken, 16 spechten, 5 sperwers, 2 spitsmuizen, 28 spreeuwen, 1 staartmees, 6 stadsduiven, 24 steenmarters, 11 steenuilen, 1 steltloper, 1 stern, 1 taling, 5 tjiftjaffen, 6 torenvalken, 69 tortelduiven, 3 veldmuizen, 35 vinken, 89 Vlaamse gaaien, 12 vleermuizen, 10 vliegenvangers, 16 vossen, 28 waterhoenders, 1 waterrallen, 1 wezels, 11 winterkoninkjes 3 wild zwijnen, 2 zanglijsters, 2 zeemeeuwen, 1 zilver reiger, 4 zilvermeeuwen,  45 zwanen, 10 zwaluwen, 1 zwarte roodstaart, 2 zwartkoppen, en 1 zwartkopmees.

Groeten Toon, Petra en Shakib.

Written by Admin@ON