Stichting Opvang Noach | Toon & Petra Lesterade
Aaltenseweg 21A, 7025 CJ HALLE

Vrienden van Opvang Noach

https://www.vriendenvanopvangnoach.nl/

Graag willen we samen met u werken naar zekerheid voor de toekomst. De Stichting Vrienden van Opvang Noach ondersteunt Opvang Noach in materiële en immateriële zin, in zowel ontwikkeling als exploitatie.

Het doel van de stichting is om gelden te genereren van particulieren en bedrijven ter ondersteuning van de Stichting Noach. Specifieke projecten zullen financieel worden ondersteund. Door donateur of bedrijfssponsor te worden van de Stichting Vrienden, of het doen van een notariële schenking, kunt  u de opvang helpen. Ook zou u de Stichting Vrienden in uw testament kunnen laten opnemen. Uw hulp is hard nodig.